Библиотека

Библиотеката разполага с 32  000 тома художествена и специализирана литература. Тя се ползва от население с широк възрастов диапазон, като специално внимание се отделя на подрастващите, с които се провеждат часове за запознаване с книжния фонд и неговото използване от читателите.