Читалището

Читалище “ Пробуда “ е основано през 1924 год. от учители ентусиасти. Непосредствено след това  учителят Михаил Белчев създава любителския театрален състав. За салон се използвали класните стаи на училището и големи кръчмарски дюкяни, а по-късно и новопостроен салон в частен дом.

През 1947 год. започва да се строи собствена сграда на читалището, която е завършена през 1956 год. Мястото, където се намира читалището, е било наричано „Хорището”, защото тук населението от Плачковци и околните села се е събирало да играе хора. През 1988 год. е осъществен основен ремонт на сградата, а през 2015 год. тя е обновена по проект „Подобряване на центровете за предоставяне на културни услуги в Община Трявна”. Сега Народно читалище „Пробуда-1924” – гр. Плачковци привлича погледите със своя красив и стилен вид и отваря вратите си гостоприемно за всички, които желаят да се включат в културния живот на града и региона.