ЕДИНАДЕСЕТИ НАЦИОНАЛЕН ФЕСТИВАЛ „ДА РАЗЛЮЛЕЕМ БАЛКАНА“

Фестивалът няма състезателен характер.

       Неговите идеи и цели са:

Да се съберат любителите на българското хоро ;

Да се популяризира дейността на клубовете за народни хора в страната, чрез които  се съхранява фолклорното ни богатство;

Да се обмени опит, да се създадат приятелски взаимоотношения между клубовете – гаранция за успех в борбата срещу ширещата се бездуховност ;

Да се създаде празник за душата и тялото – предпоставка за здраве и дълголетие;