Благотворително представление

вражалец

Театралната трупа при читалището на 19 май от 11 часа ще представи пиесата „Вражалец“ на сцената на читалището. Събраните средства са в помощ на Николета Кънева.