Благотворителност

Събраната сума от благотворителното представление „Вражалец“ на театралната трупа е в размер на 440 лв.

Същата е преведена по банковата сметка на Николета.

Дарение платежно